Vebinar za arhitekte i urbaniste: Kako do rodno-osetljivih javnih prostora?

Podelite članak

U okviru inicijative Gradove građankama! Žensko arhitektonsko društvo i kancelarija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena pozivaju članice ŽAD-a i sve zainteresovane arhitekte i urbaniste da prijave učešće u vebinaru: Kako do rodno-osteljivih javnih urbanih prostora.

Vebinar za rodno odgovorno urbanističko planiranje i projektovanje približiće polaznicima preporučene kriterijume i alate koji mogu biti korisni prilikom izrade ili evaluacije urbanističkih rešenja koji će biti sadržani u elektronskom “Vodiču za rodno-osetljive javne gradske prostore” koji će biti dostupan javnosti na internet stranicama partnerskih organizacija ŽAD-a i UN Women.

Radionica je osmišljena kao zajednički kreativni proces (co-creation) stručnjaka uključenih u projekat Gradove građankama! i učesnika samog događaja kroz transfer alata i zajedničko usavršavanje Vodiča za rodno-odgovorno planiranje i projektovanje, koji će, osim stručnjacima i donosiocima odluka, biti namenjen i organizacijama civilnog društva i samim građanima, a za potrebe evaluacije urbanističkih rešenja sa stanovišta rodne ravnopravnosti i inkluzije.

Ciljevi vebinara su:
• Povećanje razumevanja i znanja o rodnim aspektima urbanističkog planiranja i projektovanja kod svih zainteresovanih strana
• Edukacija / Povećanje kapaciteta arhitekata i urbanista da odgovore na rodne izazove u planiranju i projektovanju javnih prostora
• Ohrabrivanje arhitekata, urbanista, javnih službi i donosilaca odluka da integrišu principe urodnjavanja u politike, projekte i programe održivog urbanog razvoja

Vebinar se sastoji iz dva dela, radionice planirane za 10.decembar (9.30-12.00) i završnog događaja 23. decembra (13-14.30) na kojem će javnosti biti predstavljena finalna verzija Vodiča za rodno-osetljive javne prostore, a učesnicima će biti podeljeni elektronski Sertifikati za učešće u radionici i savladavanje alata koji u procesu rada obezbeđuju rodnu perspektivu.

Zbog interaktivne prirode vebinara, broj učesnika je ograničen. Popunjavanjem formulara na ovom linku prijavljujete učešće na vebinaru, a link za zoom sesiju dobićete putem maila dva dana pred prvu sesiju.

Agende događaja
————————————————
I DEO – Četvrtak, 10. decembar, 2020 / 9.30 – 12.00 h
Platforma: Zoom
Webinar i praktični deo

Informativna sesija
• Aleksandra Miletić, UN Women: Urodnjavanje kao opšta potreba
• Nataša Đurić, ŽAD / EuPOLIS: Rodna ravnopravnost u urbanom planiranju
• Milena Zindović, ŽAD / euPOLIS: Rodna ravnopravnost u javnom prostoru
• Maja Lalić, ŽAD / euPOLIS: Rodna ravnopravnost, participacija i ko-kreacija

Interaktivna sesija – zadatak
• Praktična navigacija kroz Vodič za rodno-odgovorne javne prostore
• Radionica – odabir zadatka
• Diskusija

————————————————
II DEO – Sreda, 23. decembar, 2020 /13.00 – 14.30 h
Platforma: Zoom
Završni događaj: predstavljanje Vodiča za rodno-osetljive javne prostore, rezultata vebinara i podela sertifikata učesnicima

Perspektive urodnjavanja u urbanom planiranju i projektovanju u Srbiji
• Milana Rikanović, UN Women
• Antoine Avignon, Evropska Delegacija

Predstavljanje Vodiča i rezultata projekta:
• Milena Zindović, ŽAD / EuPOLIS
• Naša Đurić, ŽAD / EuPOLIS
• Maja Lalić, ŽAD / EuPOLIS

Prezentacija rezultata radionice
• Učesnici vebinara: Prezentacija radova
• Dodela elektronskih sertifikata učesnicima webinar

Najnovije objave

Leave a Reply