Upravni
odbor

Dr Eva Vaništa Lazarević

Doktorka nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, redovni profesor urbanizma i urbanog planiranja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima preko 25 godina iskustva kao predavačica u oblasti urbanizma, urbanog dizajna i urbane regenarcije i planiranja, kao i kao arhitektkinja u praksi. Bila je šefica Departmana za urbanizam i urbano planiranje na Arhitektonskom fakultetu, članica gradske Komisije za urbanizam Grada Beograda i savetnica za arhitekturu i urbanizam u Ministarstvu urbanizma, planiranja i životne sredine Srbije. Osnivačica i glavna arhitektkinja projektnog biroa Atelier Eva Vanista Lazarevic.

Dobitnica brojnih nagrada na arhitektonsko urbanističkim konkursima. Organizatorka i direktorka međunarodne konferencije Places & Technologies koja se održava svake godine u Srbiji i jugoistoćnoj Evropi. Autorka preko 30 naučnih radova iz oblasti urbanog dizajna i dve knjige, obe nagrađene. Urednica dva stručne monografije i međunarodnog časopisa Oxford’s Elsevier – Energy& Buildings, Special Issues: Places&Technologies. Kao savetnica učestvovala u izradi Prostornog plana Republike Srbije, u oblasti Brownfield investicija. Članica ISOCARP-a od 2014. godine.

Anja Ivana Milić

Osnivačica je, suvlasnica i tehnička direktorka kompanije Arhi.pro koja već 18 godina uspešno posluje u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, na poljima arhitektonskog projektovanja i inženjeringa, izvođenja radova, i dizajna i proizvodnje nameštaja. Poznata kako po radu sa najvećim svetskim kompanijama prisutnim u Srbiji na opremanju i brendiranju njihovih poslovnih prostora, tako i po saradnji sa velikim svetskim arhitektonskim biroima iz Londona, Vašingtona, Tokija, Melburna, na projektima u Srbiji i Crnoj Gori. Dobitnica je više nagrada i priznanja i aktivna članica stručnih udruženja, ali i udruženja koja se bave ženskim preduzetništvom. Od 2011. ambasadorka ženskog preduzetništva Srbije, u okviru projekta WENS Evropske unije.

Maja Lalić

Predsednica udruženja Mikser i kreativna direktorka Mikser festivala. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zatim gradi paralelne karijere u dizajnu enterijera i arhitekturi i TV novinarstvu. Seli se za Njujork 1999. godine, gde stiče zvanje Magistra arhitekture i urbanog dizajna. Maja je sarađivala na nekoliko projekata urbanog dizajna u Njujorku, Briselu, Pragu i Beogradu. Osniva Mikser, kulturnu platformu zaslužnu za organizovanje brojnih izložbi i događaja na polju arhitekture, dizajna i komunikacija, kao što su Belgrade Design Week, predavanja Rem Kolhasa, Danijela Libeskinda, Gaetana Pešea, Karima Rašida i drugih. Maja je osnivačica kreativnog studija reMiks, posvećenog multidisciplinarnom pristupu arhitekturi, dizajnu i brendingu, sa inovativnim projektima kao što su Telenorova flagship radnja i Supermarket konceptualna radnja, obe u Beogradu. Maja je autorka godišnje izložbe talenata Ghost project. Ona je inicijatorka i ko-organizatorka izložbe Young Balkan Designers.

Milena Zindović

Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, projektovanjem enterijera, i istraživanjima vezanim za primenu različitih medija, pre svega digitalnih, u arhitekturi. Osnovne studije završila je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Master studije završila je na Cornell University, Njujork, gde se fokusirala na odnos arhitekture i medija prezentacije. Stručno iskustvo sticala je u Beogradu i Ljubljani, a i za nje je i funkcija direktorke Javnog urbanističkog preduzeća Plan Šabac. Učestvovala je u nizu međunarodnih otvorenih i pozivnih konkursa, autorka je nekoliko enterijera stanova, poslovnih prostora i ugostiteljskih objekata u Beogradu. Autorka je inicijative Žene u arhitekturi i urednica knjige Žene u arhitekturi | Savremena arhitektura u Srbiji posle 1900. Ko-autorka je radionice Graditeljke Beograda i izložbe Njen krug – Žensko stvaralaštvo u arhitekturi XX veka u Srbiji i Crnoj Gori, sa kojom je gostovala i u Parizu. Dobitnica je priznanja Salona arhitekture u Beogradu i Novom Sadu (u kategoriji Publikacije, 2016.).

Dr Žaklina Gligorijević

Dipomirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu a usavršavala se na poslediplomskom programu SPURS MIT i Harvard GDS, 2003/04. godine. Profesionalni rad započela je na urbanističkim planovima u Sektoru za saradnju sa privredom Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, zatim Zavodu za planiranje razvoja grada Beograda, Osnova Projektu i Centru za planiranje urbanog razvoja CEP, gde se izgradila profesionalno i kao rukovodilac. Sa mesta direktorke CEP-a otišla je na akademsko usavršavanje u SAD i po povratku radi u javnom sektoru Grada Beograda, najpre kao saradnik gradskog arhitekte u kabinetu gradonačelnika (2004), zatim kao rukovodilac u Sektora za generalno planiranje (2005) i direktorka Urbanističkog zavoda Beograda (2008–2012). Potpisala je arhitektonske projekte, prostorne, generalne urbanističke i regulacione planove u Beogradu, u Srbiji i Crnoj Gori, tematske gradske studije, uključujući Strategiju razvoja Grada Beograda. Dobitnik je brojnih nagrada na javnim urbanističkim konkursima, učesnik u njihovoj pripremi i stručnim žirijima, na nacionalnim Salonima urbanizma i arhitekture.

Dr Jelena Ivanović Vojvodić

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu (1987), mentor prof. Milan Lojanica, konsultant prof. Zoran Nikezić. Pohađala je poslediplomske studije, kurs Stanovanje, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu (1987-1989). Stručni ispit za dipl. inž. arhitekture je završila 1989. godine. Doktorska disertacija „Prostori univerziteta i naučnih kompleksa u savremenim transformacijama grada„, mentor prof. dr Aleksandra Stupar, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu; stečeno zvanje doktor tehničkih nauka (2016). Od 1984/85. godine je radila u kancelariji Andrews Kalik Associates, Endruz Kalik saradnici, Reding, Engleska; 1987/1991. godine samostalni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, Beograd; 1991/1994. godine viši samostalni projektant – Ekonomski biro, Beograd; 1994/96. godine Farman, Budimpešta, Mađarska; 1996/98 Far&Man, Beograd; 2003/07 Beogas-Akvaterm. Biro VIA d.o.o. Beograd je arhitektonsko preduzeće koje je osnovala zajedno sa Goranom Vojvodićem 2007. godine.

Realizovala je preko 30 objekata, enterijera i planova (neki realizovani radovi su nagrađeni kao i aktivnosti sa projektom BINA) i ima dobro iskustvo na konkursima. Bila je predsednik Društva arhitekata Beograda (2004/08) i član Suda časti Inženjerske komore Srbije (2005/09). Ona je takođe ko-autor i ko-osnivač projekta BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture) u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. Jedan od osnivača NVO organizacije Dokomomo Srbija. Radila je kao redovni profesor na Fakultetu za dizajn i umetnosti, Megatrend univerziteta (2009-2017) i bila je prodekan za internacionalne projekte, master i doktorske studije i dekan Fakulteta za umetnost i dizajn (2016). Ona je bila vođa tima međunarodnog konkursnog programa za blok 39 i Dizajn koordinator za objekat Centar za promociju nauke u Beogradu. Ispiraciju za projektovanje pronalazi u lokalnom kontekstu i profesionalna znanja stalno dopunjuje kroz širok spektar arhitektonskih aktivnosti. Omiljena izreka: Znanje je moć (Scientia potestas est , Fransis Bekon).

Nataša Đurić

Arhitektkinja čiji višegodišnji profesionalni rad karakteriše interesovanje za različite oblasti i teme u okviru arhitektonske struke, kao što su arhitektonsko i urbanističko projektovanje, urbanističko planiranje ali i problemi sprovođenja i usavršavanja zakonskih procedura u okviru planiranja i izgradnje objekata. Dobitnica je nagrade na Salonu arhitekture u Novom Sadu 2007, I nagrade 13. Salon urbanizmau sekciji Regulacionih planova, Nagrade iz fonda Aleksandar Šaletić 2005.