Upravni
odbor

Dr Eva Vaništa Lazarević

Doktorka nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, redovni profesor urbanizma i urbanog planiranja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima preko 25 godina iskustva kao predavačica u oblasti urbanizma, urbanog dizajna i urbane regenarcije i planiranja, kao i kao arhitektkinja u praksi. Bila je šefica Departmana za urbanizam i urbano planiranje na Arhitektonskom fakultetu, članica gradske Komisije za urbanizam Grada Beograda i savetnica za arhitekturu i urbanizam u Ministarstvu urbanizma, planiranja i životne sredine Srbije. Osnivačica i glavna arhitektkinja projektnog biroa Atelier Eva Vanista Lazarevic.

Dobitnica brojnih nagrada na arhitektonsko urbanističkim konkursima. Organizatorka i direktorka međunarodne konferencije Places & Technologies koja se održava svake godine u Srbiji i jugoistoćnoj Evropi. Autorka preko 30 naučnih radova iz oblasti urbanog dizajna i dve knjige, obe nagrađene. Urednica dva stručne monografije i međunarodnog časopisa Oxford’s Elsevier – Energy& Buildings, Special Issues: Places&Technologies. Kao savetnica učestvovala u izradi Prostornog plana Republike Srbije, u oblasti Brownfield investicija. Članica ISOCARP-a od 2014. godine.

Anja Ivana Milić

Osnivačica je, suvlasnica i tehnička direktorka kompanije Arhi.pro koja već 18 godina uspešno posluje u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, na poljima arhitektonskog projektovanja i inženjeringa, izvođenja radova, i dizajna i proizvodnje nameštaja. Poznata kako po radu sa najvećim svetskim kompanijama prisutnim u Srbiji na opremanju i brendiranju njihovih poslovnih prostora, tako i po saradnji sa velikim svetskim arhitektonskim biroima iz Londona, Vašingtona, Tokija, Melburna, na projektima u Srbiji i Crnoj Gori. Dobitnica je više nagrada i priznanja i aktivna članica stručnih udruženja, ali i udruženja koja se bave ženskim preduzetništvom. Od 2011. ambasadorka ženskog preduzetništva Srbije, u okviru projekta WENS Evropske unije.

Maja Lalić

Predsednica udruženja Mikser i kreativna direktorka Mikser festivala. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zatim gradi paralelne karijere u dizajnu enterijera i arhitekturi i TV novinarstvu. Seli se za Njujork 1999. godine, gde stiče zvanje Magistra arhitekture i urbanog dizajna. Maja je sarađivala na nekoliko projekata urbanog dizajna u Njujorku, Briselu, Pragu i Beogradu. Osniva Mikser, kulturnu platformu zaslužnu za organizovanje brojnih izložbi i događaja na polju arhitekture, dizajna i komunikacija, kao što su Belgrade Design Week, predavanja Rem Kolhasa, Danijela Libeskinda, Gaetana Pešea, Karima Rašida i drugih. Maja je osnivačica kreativnog studija reMiks, posvećenog multidisciplinarnom pristupu arhitekturi, dizajnu i brendingu, sa inovativnim projektima kao što su Telenorova flagship radnja i Supermarket konceptualna radnja, obe u Beogradu. Maja je autorka godišnje izložbe talenata Ghost project. Ona je inicijatorka i ko-organizatorka izložbe Young Balkan Designers.

Milena Zindović

Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, projektovanjem enterijera, i istraživanjima vezanim za primenu različitih medija, pre svega digitalnih, u arhitekturi. Osnovne studije završila je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Master studije završila je na Cornell University, Njujork, gde se fokusirala na odnos arhitekture i medija prezentacije. Stručno iskustvo sticala je u Beogradu i Ljubljani, a i za nje je i funkcija direktorke Javnog urbanističkog preduzeća Plan Šabac. Učestvovala je u nizu međunarodnih otvorenih i pozivnih konkursa, autorka je nekoliko enterijera stanova, poslovnih prostora i ugostiteljskih objekata u Beogradu. Autorka je inicijative Žene u arhitekturi i urednica knjige Žene u arhitekturi | Savremena arhitektura u Srbiji posle 1900. Ko-autorka je radionice Graditeljke Beograda i izložbe Njen krug – Žensko stvaralaštvo u arhitekturi XX veka u Srbiji i Crnoj Gori, sa kojom je gostovala i u Parizu. Dobitnica je priznanja Salona arhitekture u Beogradu i Novom Sadu (u kategoriji Publikacije, 2016.).

Dr Žaklina Gligorijević

Dipomirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu a usavršavala se na poslediplomskom programu SPURS MIT i Harvard GDS, 2003/04. godine. Profesionalni rad započela je na urbanističkim planovima u Sektoru za saradnju sa privredom Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, zatim Zavodu za planiranje razvoja grada Beograda, Osnova Projektu i Centru za planiranje urbanog razvoja CEP, gde se izgradila profesionalno i kao rukovodilac. Sa mesta direktorke CEP-a otišla je na akademsko usavršavanje u SAD i po povratku radi u javnom sektoru Grada Beograda, najpre kao saradnik gradskog arhitekte u kabinetu gradonačelnika (2004), zatim kao rukovodilac u Sektora za generalno planiranje (2005) i direktorka Urbanističkog zavoda Beograda (2008–2012). Potpisala je arhitektonske projekte, prostorne, generalne urbanističke i regulacione planove u Beogradu, u Srbiji i Crnoj Gori, tematske gradske studije, uključujući Strategiju razvoja Grada Beograda. Dobitnik je brojnih nagrada na javnim urbanističkim konkursima, učesnik u njihovoj pripremi i stručnim žirijima, na nacionalnim Salonima urbanizma i arhitekture.

Dr Jelena Ivanović Vojvodić

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu (1987), mentor prof. Milan Lojanica, konsultant prof. Zoran Nikezić. Pohađala je poslediplomske studije, kurs Stanovanje, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu (1987-1989). Stručni ispit za dipl. inž. arhitekture je završila 1989. godine. Doktorska disertacija „Prostori univerziteta i naučnih kompleksa u savremenim transformacijama grada„, mentor prof. dr Aleksandra Stupar, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu; stečeno zvanje doktor tehničkih nauka (2016). Od 1984/85. godine je radila u kancelariji Andrews Kalik Associates, Endruz Kalik saradnici, Reding, Engleska; 1987/1991. godine samostalni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, Beograd; 1991/1994. godine viši samostalni projektant – Ekonomski biro, Beograd; 1994/96. godine Farman, Budimpešta, Mađarska; 1996/98 Far&Man, Beograd; 2003/07 Beogas-Akvaterm. Biro VIA d.o.o. Beograd je arhitektonsko preduzeće koje je osnovala zajedno sa Goranom Vojvodićem 2007. godine.

Realizovala je preko 30 objekata, enterijera i planova (neki realizovani radovi su nagrađeni kao i aktivnosti sa projektom BINA) i ima dobro iskustvo na konkursima. Bila je predsednik Društva arhitekata Beograda (2004/08) i član Suda časti Inženjerske komore Srbije (2005/09). Ona je takođe ko-autor i ko-osnivač projekta BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture) u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. Jedan od osnivača NVO organizacije Dokomomo Srbija. Radila je kao redovni profesor na Fakultetu za dizajn i umetnosti, Megatrend univerziteta (2009-2017) i bila je prodekan za internacionalne projekte, master i doktorske studije i dekan Fakulteta za umetnost i dizajn (2016). Ona je bila vođa tima međunarodnog konkursnog programa za blok 39 i Dizajn koordinator za objekat Centar za promociju nauke u Beogradu. Ispiraciju za projektovanje pronalazi u lokalnom kontekstu i profesionalna znanja stalno dopunjuje kroz širok spektar arhitektonskih aktivnosti. Omiljena izreka: Znanje je moć (Scientia potestas est , Fransis Bekon).

Nataša Đurić

Arhitektkinja čiji višegodišnji profesionalni rad karakteriše interesovanje za različite oblasti i teme u okviru arhitektonske struke, kao što su arhitektonsko i urbanističko projektovanje, urbanističko planiranje ali i problemi sprovođenja i usavršavanja zakonskih procedura u okviru planiranja i izgradnje objekata. Dobitnica je nagrade na Salonu arhitekture u Novom Sadu 2007, I nagrade 13. Salon urbanizmau sekciji Regulacionih planova, Nagrade iz fonda Aleksandar Šaletić 2005.

Vesna Stojčić

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.