Ciljevi

Uprkos brojnim primerima zvaničnog priznanja i pomaka i sve veće vidljivosti žena u arhitekturi, ravnopravnost žena i muškaraca u arhitekturi kod nas, kao i u svetu, još uvek nije postignuta.

U praksi žene (posebno one koje tek ulaze u profesionalne vode) često nemaju istovetna prava – primer za to su razlike (često skrivene) u platama, sve češće neravnomerna podela rada i odgovornosti kao i učestali diskriminatorni stavovi na koje žene nailaze prilikom konkurisanja za posao.

Većina studentkinja arhitekture ulaze u profesionalne vode više kao izvršiteljke i nažalost češće od muškaraca pristaju na loše uslove : neplaćeni i/ili neprijavljeni rad u biroima.

U takvim uslovima, dolazak do pozicije autorke traži velika odricanja u privatnom životu i posebnu izvrsnost u struci za razliku od muških kolega, dok je ishod često neizvestan. Kasnije, tokom karijere, ženama se zamera odsustvo zbog bolesti ili dece, a do pozicija se stiže mukotrpno i samo izuzetno.

Udruženje ŽAD osnovano je radi ostvarivanja sledećih ciljeva:​

01 -

Afirmacija, unapređenje i zaštita arhitekture kao profesije i njenog institucionalnog statusa u okviru društvenih i kulturnih institucija u Republici Srbiji.

02 -

Zaštita i afirmacija temeljnih vrednosti, doprinosa, interesa i položaja žena arhitekata u društvu;

03 -

Promocija uloge žene u arhitektonskoj struci;

04 -

Javna promocija ženskog arhitektonskog stvaralaštva i dostignuća;

05 -

Podsticaj ženama u arhitekturi za veće angažovanje u profesionalnom društvenom i političkom životu i podrška liderskim pozicijama;

06 -

Širenje baze znanja o ženama u arhitekturi danas i kroz istoriju;

07 -

Zaštita društvene i stručne samostalnosti i osiguranje uslova za obavljanje profesije žena arhitekata, kao i zaštita autorskih prava žena arhitekata;

08 -

Saradnja s međunarodnim arhitektonskim organizacijama;

09 -

Praćenje i pomaganje razvoja nauke i obrazovanja iz oblasti arhitekture i urbanizma, zajedno sa naučnim i školskim ustanovama i privredom;

 

10 -

Pružanje kolegijalne pomoći svim članovima;

11 -

Dodeljivanje nagrada i priznanja za posebna dostignuća u oblasti arhitekture;

12 -

Saradnju na autorskim projektima koji afirmišu arhitektonsku struku;

 

13 -

Jačanje kapaciteta arhitektonske profesije i edukacija stručne i opšte javnosti o ulozi i značaju arhitekture.