Učlanite se

OTVARANJE22s

Članica Udruženja ima pravo da:

01 - ravnopravno sa drugim članovicama učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

02 - neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

03 - bira i bude birana u organe Udruženja;

04 - bude blagovremeno i potpuno informisana o radu i aktivnostima Udruženja;

Članica je dužna da:

01 - aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

02 - učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

03 - plaća članarinu;

04 - obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Ako želite da postanete članica Ženskog arhitektonskog društva potrebno je da popunite formular ispod, ili da nam pošaljete mejl sa vašim podacima na adresu info@zad.rs. Obavezno u svojoj pristupnici uključite i kratku biografiju. Prema statutu Udruženja, članica može biti žena koje je po struci i profesiji arhitekta i koja prihvata ciljeve Udruženja i Status i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Odlukom Upravnog odbora Udruženja godišnja članarina za 2024. godinu iznosi 3000 dinara (30 evra za članice iz inostranstva) i uplaćuju se prema uputstvu za uplatu koje ćemo vam poslati nakon dostavljene dokumentacije za pristup.

Pristupnica za prijem u članstvo udruženja „Žensko arhitektonsko društvo“

Ovim izjavljujem da pristupam članstvu Udruženja „Žensko arhitektonsko društvo“ iz Beograda, ulica Šumatovačka br. 110a, matični broj 28208537, PIB 109645993.

Upoznata sam i u celosti prihvatam sve odredbe osnivačkog akta koji je donet dana 27.07.2016. godine, koje je upisano u Registar udruženja kod Agencije za privredne registre Rešenjem br. BU 7292/2016 od dana 05.08.2016. godine. Popunjavanjem ove pristupnice prihvatam aktivno učešće u radu Udruženja.

Kako ste saznali za ŽAD?