ŽAD tribina: Slojevi nasleđa Beograda

Podelite članak

Piše: Jelena Ivanović Vojvodić

Foto: Nikola Skenderija

Naše doba je obeleženo transformacijama i velikim projektima rekonstrukcija objekata, kompleksa i urbanističkih celina u kojima se analiziraju slojevi nasledja gradova. U odnosu na zatečene, istorijske slojeve se napramapostavlju mišljenja koja reflektuju nove, savremene, arhitekonske koncepcije i stepen intervencije na objektima. Trenutno se vode diskusije u svetu, a i kod nas, oko aktuelnih projekata i građenja objekta u okviru užeg gradskog jezgra koja često mogu da podele javnost. Jedna strana kod debate oko rekonstrukcije katedrale Notr Dam u Parizu zauzima tradicionalno mišljenje, da je sve potrebno vratiti u prvobitno stanje, a druga strana zastupa moderniji pristup kojim bi se obeležilo vreme rekonstrukcije objekta, odnosno u kome bi svi slojevi nasledja vremena u kojem je objekat gradjen bili jednako zastupljeni. Takodje se i u Beogradu, raspravlja o aktuelnim  projektima, realizacijama i njihovim arhitektonskim vrednostima kao i o ukupnom očuvanju gradskog pejzaža Beograda. Povodom navedenog, ŽAD je pokrenuo pitanja i pozvani učesnici tribine su govorili o svojim iskustvima i praksama:

Foto: Nikola Skenderija

Zoran Abadić, 1×2 Studio, je predstavio rekonstrukciju i nadgradnju objekta Tužilaštva za organizovani kriminal, u ulici Ustanička br. 29  i rekonstrukciju, adaptaciju objekta „Palata pravde“ u Savskoj ulici br. 17 u Beogradu. Istakao je vrednost zatečenog koncepta objekata „Palata pravde“ koji i danas predstavlja jedan od najznačajnih objekata brutalizma, autorskog dela arhitekata Zorana Žunkovića, Mihaila Živadinovića i Božidara Simovića (1969 – 1973), kao i njihovu zajedničku saradnju. Autorski tim 1×2 Studio je konceptom i realizovanim rešenjima, detaljima unapredio prostorne elemente koji doprinose dijalogu starog i novog dela jedinstvenih celina ovog kompleksa. Novoprojektovana autorska rešanja su doprinela isticanju osnovnih elemenata ovog izuzetno značajanog objekta modernog pokreta i njegov savremeni kontekst.

Nadgradnja Tužilaštva za organizovani kriminal, Foto: 1×2 Studio

Dušica Totić, Remorker arhitekti, je prikazala nekoliko projekata rekonstrukcija objekata koji pripadaju užem gradskom centru Beograda i posebno je istakla koncept rešenja objekta Bulevara 79 koji je bio njihov prvi projekat i realizacija rekonstrukcije objekta nekadašnjeg preduzeća „Trudbenik“. Koncept rekonstrukcije je u ugaonoj formi objekta koji je naglašen belom bojom i dizajniranim elementima fasade. Neutralni elementi prema susedima, ritam brisoleja, proporcije i odnos izmedju staklenih i perforiranih elemenata daju poseban identitet ovom objektu i predstavljaju doprinos rešavanja interpolacija u gradu.

Rekonstrukcija i adaptacija objekta Trudbenik, Nagrada grada Beograda, 2019.
Foto: Miloš Martinović

Aleksandra Šević , Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, trenutno radi na rekonstrukciji objekta Energoprojekt autora arhitekte Milice Šterić. Tokom prezentacije je govorila o pricipima i konceptima uspešnih rekonstrukcija objekata. Prikazala niz projekata na kojima je radila kao i nove, zanimljive detalje koji su uticali na stav arhitekata oko dilema i pitanja nasledja kod novootkrivenih dekorativnih stubova i drugih elemenata prilikom rekonstrukcije objekta Narodnog muzeja. Prikazana je rekonstrukcija objekta nekadašnje Beogradske zadruge u Karadjordjevoj ulici, kao i rekonstrukcija objekta Kapetan Mišinog zdanja koja su izuzetna arhitektonska ostvarenja. Slojevi nasledja vremena su procesima rekonstrukcije objekata otkriveni, zaštićeni i sačuvani tako da oni predstavljaju značajno kulturno dobro.

Foto: Nikola Skenderija

Zoran Dmitrović, Normotic studio, je predstavio projekat rekonstrukcije Trga republike osvojenog prvom nagradom na konkursu 2015.godine. Inače je istakao izuzetnu važnost teme nasledja grada koje moraju da se analiziraju javno kao i tendencije svetskih uticajnih nagrada kao što je nagrada Mies Van der Rohe koja toj temi posvećuje izuzetan značaj. Dmitrovic je predstavio niz planova i studija koje su predhodile konceptu idejnog rešenja rekonstrukcije trga. Trga Republike je centralni gradski trg i većim delom nije bio dostupan korisnicima (predhodno rešenje trga sa žardinjerama) tako da je autorski koncept bio u otvaranju prostora prema širokoj publici i posetiocima, prolaznicima kako bi prostor bio multifunkcionalan, dostupan za sve i za različite aktivnosti i dogadjaje. Autori yavrsetak realizacije trg vide u rusenju privremenog objekta Staklenca i formiranjem fasade tog dela prostora prema ostalim objektima će značajno unaprediti postojecu rekonstrukciju prostora. Takodje značaj ovog otvorenog koncepta  trga autor vidi u radu i mogućnostima sledećih generacija koje treba da daju svoj lični pečat izgledu trgu u budućnosti.

Rekonstrukcija trga Republike, Foto: Beobuild

Koliko je ova tema važna istakao je u diskusiji, posle iznetih prezentacija, arhitekta Dejan Vasev i predložio je formiranje katedre na Arhitektonskom fakultetu. Arhitekta Marko Korošec je pohvalio autorske radove Abadića i Dmitrovića i izneo niz zapažanja kao i generalno pozitivan stav prema zalaganjima profesionalaca ka istrajnosti u radu na ovim temama.

Neka od pitanja koja su trebala da se razmatraju na diskusiji a za koja nije bilo vremena su bila: Koliko nam nedostaju slojevi grada koji nestaju svakim danom? Kako i na koji način treba projektovati u užem gradskom centru? Kako se pitanja autorskih principa različitih epoha povezuju? Koliko je tema rekonstrukcija objekata utemeljena u zakonima (Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o kulturnim dobrima)?

Foto: Nikola Skenderija

ŽAD tribina SLOJEVI NASLEĐA BEOGRADA je održana je u okviru III izložbe ženskog stvaralaštva u RTS klubu, u Beogradu u petak 06.12.2019. godine od 18 do 20 časova. Višeslojnost je kao generalna tema bio ključnim motiv svim predavačima i ŽAD je primio pohvale za realizovan program.

*****

ZORAN ABADIĆ predaje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, arhitektonsko projektovanje, elementi projektovanja od 2000. godine. Samostalnu arhitektonsku praksu 1X2 STUDIO osnovao je 2005. godine u Beogradu. Dobitnik je više javnih priznanja od 2012. godine u okviru programa Ministarstva pravde Republike Srbije radi na programima i projektima rekonstukcije i izgradnje pravosudnih objekata Republike Srbije.

DUŠICA TOTIĆ je arhitekta i jedna od osnivača arhitektonskog studija Remorker Architects (2014), zajedno sa Markom Korošecom. Mladi autorski studio je osvojio Nagradu grada Beograda za arhitekturu i urbanizam za rekonstrukciju i adaptaciju bivše poslovne zgrade „Trudbenik”, Bulevar kralja Aleksandra 79 u Beogradu sa obrazloženjem žirija da „Prepoznatljivi projekti poput rekonstrukcije zgrade Bulevara 79 daju trajnu vrednost gradu Beogradu“.

ZORAN DMITROVIĆ je arhitekta i osnivac je Normotic studija iz Beograda. Aktivno se bavi projektantskom praksom i učestvuje na arhitektonskim konkursima na kojima je osvojio veliki broj nagrada, među kojima su i prve nagrade za projekte Arco de teatro Barcelona, paviljon u Madridu, Bajlonijevu pijacu u Beogradu, kao i centralne trgove Beograda i Subotice. Suosnivač je nezavisnog udruženja i galerije Kolektiv arhitekata u Beogradu (2015) i internet radio stanice RadioAparat (2016).

ALEKSANDRA ŠEVIĆ je arhitekta i konzervator u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (od 2002.). Tokom rada na zaštiti kulturnog nasleđa izradila je sa saradnicima više projekata i vršila nadzor nad rekonstrukcijom, restauracijom, konzervacijom i revitalizacijom kulturnih dobara i dobara pod prethodnom zaštitom među kojima su najznačajniji: Kapetan Mišino zdanje, Beogradska zadruga, Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova, Narodni muzej Beograd, Muzej nauke i tehnike, Muzej Jovana Cvijića, Hotel Moskva, Bioskop Balkan, Hotel Excelsior i dr.

Najnovije objave

Leave a Reply