Komentari na Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

Podelite članak

Fotografija: Flickr korisnik VV Nincic

Sredinom januara Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, a potom i javnu raspravu o istom. Javna rasprava započela je 15. januara 2018. godine, prezentacijom i diskusijom u Beogradu na kojoj su učestvovale i predstavnice Upravnog odbora ŽAD-a, a krajnji rok za dostavu komentara, sugestija i predloga bio je 06. februar.

Žensko arhitektonsko društvo nije propustilo ovu priliku da učestvuje u procesu donošenja Zakona, pre svega zarad zaštite i unapređenja arhitektonske i urbanističke struke. Pored konkretnih primedbi na tekst Zakona po članovima, Ministarstvu smo uputile i  predloge za generalne dopune Zakona o planiranju i izgradnji. Ovaj deo teksta vam prenosimo u nastavku, dok ŽAD dopis u celosti možete pogledati na ovom linku.

Već 2003. godine je izostala suštinska, strukturna promena u sistemu planiranja i pored drastičnih promena koje su društvo i država iskusili, i potpuno izmenjenih uslova okruženja, zahteva i međunarodnih standarda. Samo za primer, u sistemu planova ne pominju se strategije razvoja JLS niti se na bilo koji način strateško planiranje prostora vezuje za dokumente utvrđene drugim Zakonima RS.

Smatramo da je vreme da se započne ozbiljna strukturna promena propisa, odnosno strateško i projektno planiranje a da se za sprvođenje strateških planova zadrži u potpunosti sistem sprovedbenih PGR, PDR i UP kao u važećem zakonu.

Za postizanje stvarne efikasnosti i održivosti sistema planiranja i izgradnje postoje resursi, znanje i raspoloženje, ali je neophodna spremnost uprave da pristupi takvoj promeni. Ona se može izvesti sistemski i partnerski, zajedno sa profesijom i univerzitetom, i na liniji usaglašavanja legislative sa propisima EU .

Ova izmena podrazumeva a) izmenu u sistemu planiranja, b) uređenje tržišta usluga i c) regulisanje profesija.

U važećem zakonu jasna je bila intencija Zakonodavca da težište odgovornosti prebaci sa javnih službi koje učestvuju u objedinjenoj proceduri i drugim procesima tokom projektovanja i građenja objekata, na projektante, tehničku kontrolu, izvođače radova i stručni nadzor. Ovakva namera treba da bude pozdravljena, jer podrazumeva jaku i odgovornu struku, čiju predstavnici imaju profesionalni i lični integritet. Međutim, pojedina podzakonska akta, i posebno kasnija tumačenja nadležnih organa u praksi, pokazala su generalnu nespremnost na ovu promena svih uključenih aktera.

Smatramo da jedini pravilan korak, kako bi se zaista ispunila zamisao Zakonodavca i obezbedila zaštita javnog interesa, nije vraćanje svih odgovornosti nazad u okrilje javnog sektora i pod upravu državnih organa, već formiranje adekvatnih strukovnih regulatornih tela za Arhitektonsku delatnost i Inženjersku delatnost (Komore Arhitekata i Komore Inženjera), u skladu sa Evropskom regulativom i praksom. Tako bi se, kroz adekvatan model uređivanja prava, obaveza i odgovornosti samostalnih, ovlašćenih arhitekata i inženjera, učesnika u procesima planiranja i izgradnje, u skladu sa kompetencijama i Evropskim propisima, uz odgovarajuću, pre svega kompetentnu strukovnu kontrolu, obezbedilo osnaživanje profesionalizma u arhitektonskoj i inženjerskoj delatnosti, ponovno uspostavljanje profesionalnog integriteta Arhitekata i Inžinjera koji svoje delatnosti obavljaju na području Republike Srbije i stvarna zaštita javnog interesa.

ŽAD se takođe, zalaže da se Zakonom i podzakonskim aktima obezbedi ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti u okviru svojih delatnosti i ovlašćenja. Zakon o ravnopravnosti polova već propisuje ovu obavezu za LSU u okviru njihovih nadležnosti, što svakako uključuje donošenje lokalnih politika, strategija i planova. Dodatno naglašavanje rodne komponente prostornog i urbanističkog planiranja Zakonom o planiranju i izgradnji skrenuće pažnju nadležnih i ubrzati proces urodnjavanja svih dokumenata od značaja za život građana Republike Srbije, a što je neophodan proces u izgradnji pravednog, ravnopravnog i humanog društva i sredine.

 

 

 

 

Najnovije objave

Leave a Reply