PETA ŽAD IZLOŽBA: OŽIVLJAVANJE

Podelite članak

01 – 03. marta 2024. godine, Silosi

Nakon četiri godine pauze, najpre usled globalne pandemije, a potom i drugih društvenih događaja koji su zaokupljali pažnju javnosti, pa tako i naših članica, Žensko arhitektonsko društvo Vas poziva da uzmete učešća u petoj izložbi radova članica ŽAD-a.

Oživljavanje je generalna tema ovogodišnjeg glavnog ŽAD događaja koji će činiti izložba radova članica, tematske panel debate, intervjui i druge aktivnosti, a koji je organizovan kao podsetnik i poziv na aktiviranje koleginica i članica udruženja, u promovisanju i podsticanju ženskog stvaralaštva u arhitekturi. Oživljavamo do sada uvek uspešnu i vrlo posećenu formu – izložbu radova naših članica, na kojoj će se ove godine predstaviti radovi nastali u prethodne četiri godine (2020.-2023.) u sledećim kategorijama arhitektonskog delovanja:

Kategorija 1. Projekti i realizacije arhitektonskih objekata

Kategorija 2. Projekti i realizacije enterijera

Kategorija 3. Urbanističko planiranje i projektovanje, urbane studije

Kategorija 4. Zaštita, revitalizacija i konzervacija nepokretnih kulturnih dobara

Kategorija 5. Komunikacije, publikacije, edukacija, mediji, manifestacije, aktivizam, itd.

1. OPŠTI USLOVI ZA UČEŠĆE

Preduslov za izlaganje u glavnom programu izložbe je aktivno članstvo (ažurirana članarina za 2024. godinu u iznosu od 3.000 rsd) u ŽAD-u. Svaka članica ima pravo na jedan prikaz svog rada, kroz plakat, ili primerak publikacije.

2. PRIJAVA ZA UČEŠĆE

Sve zainteresovane članice treba do 05.02.2024 da pošalju na e-mail info@zad.rs elektronsku prijavu rada koja se sastoji od naziva rada, imena članice i 3 vizuelna priloga (fotografije, crteži, i dr.).

Ukoliko već niste članica Udruženja, molimo da se prvo učlanite popunjavanjem forme na našem vebsajtu – nakon čega ćete dobiti sve potrebne informacije za uplatu članarine i prijavljivanje za predstojeću izložbu.

3. TEHNIČKA PRIPREMA PLAKATA

Format za izlaganje projekata je 60x60cm, sa identifikacionom tablicom u dnu plakata, u koju je potrebno upisati i kategoriju. Templejt plakata u PDF formatu dobijate na mejl odmah nakon prijave rada. 

Troškove izrade plakata za izložbu snosi ŽAD. Kao mali čin doprinosa očuvanju naše životne sredine i smanjenju plastičnog otpada koji proizvodimo, ŽAD će pripremiti plakate kaširane na lepenci. Osim što je povoljnija, lepenka je i materijal koji se reciklira, te stoga njena upotreba manje šteti planeti.

Autorke koje izlažu publikacije, umesto plakata ili uz plakat dostavljaju i jedan primerak predmetne publikacije.

Elektronska predaja panoa za izložbu je do 20. februara 2024. godine na mejl adresu info@zad.rs. Do ovog datuma potrebno je regulisati i članarinu za tekuću godinu. Uz rad neophodno je dostaviti izjavu da ste autor dostavljenog materijala i da ste saglasni da se vaši prilozi javno izlože, snimaju i objavljuju kasnije u medijima.

4. VAŽNI DATUMI

22.01.2024 – objava poziva za učešće na četvrtoj ŽAD izložbi

05.02.2024. – rok za elektronsku prijavu učešća

10.02.2024. – PRODUŽENI (novi) rok za prijavu učešća

20.02.2024. – rok za uplatu članarine i dostavljanje plakata u elektronskoj formi

01.03.2024. – otvaranje izložbe u Silosima

Svi dostavljeni radovi biće prikazani na izložbi. Radovi će biti predmet žiriranja i nagrađivanja na posebnom događaju planiranom za 2025. godinu, a o čemu će sve članice biti blagovremeno obaveštene.

Izložba će biti medijski propraćena sa ciljem što šire vidljivosti delatnosti žena arhitekata u arhitektonskoj i srodnim strukama. Izložbu će pratiti koktel i prateće manifestacije, a tačan Program dešavanja biće dostavljen putem newsletter-a, sajta i profila ŽAD-a na društvenim mrežama.

Dobrodošle!  

Najnovije objave

Leave a Reply