Uputstvo za uplatu članarine

Uplatilac: ime, prezime i važeća adresa članice

Svrha uplate: članarina za 2022. godinu

Primalac: Žensko arhitektonsko društvo, Šumatovačka 110a, 11000 Beograd,
PIB 109645993

Iznos: 2.000,00 RSD

Račun primaoca: 325-9500500280647-21

Poziv na broj: obavezno uneti broj LK članice (služi za identifikaciju u bazi podataka)