Ciljevi

Udruženje ŽAD osnovano je radi ostvarivanja sledećih ciljeva:
• afirmacija, unapređenje i zaštita arhitekture kao profesije i njenog institucionalnog statusa u okviru društvenih i kulturnih institucija u Republici Srbiji
• zaštita i afirmacija temeljnih vrednosti, doprinosa, interesa i položaja žena arhitekata u društvu;
• promocija uloge žene u arhitektonskoj struci;
• javna promocija ženskog arhitektonskog stvaralaštva i dostignuća;
• podsticaj ženama u arhitekturi za veće angažovanje u profesionalnom društvenom i političkom životu i podrška liderskim pozicijama;
• širenje baze znanja o ženama u arhitekturi danas i kroz istoriju;
• zaštita društvene i stručne samostalnosti i osiguranje uslova za obavljanje profesije žena arhitekata, kao i zaštita autorskih prava žena arhitekata;
• saradnja s međunarodnim arhitektonskim organizacijama;
• praćenje i pomaganje razvoja nauke i obrazovanja iz oblasti arhitekture i urbanizma, zajedno sa naučnim i školskim ustanovama i privredom;
• pružanje kolegijalne pomoći svim članovima;
• dodeljivanje nagrada i priznanja za posebna dostignuća u oblasti arhitekture;
• saradnju na autorskim projektima koji afirmišu arhitektonsku struku;
• jačanje kapaciteta arhitektonske profesije i edukacija stručne i opšte javnosti o ulozi i značaju arhitekture.