Kontakt

Udruženje „Žensko arhitektonsko društvo“

Šumatovačka 110a, 11000 Beograd

Matični broj 28208537

PIB 109645993

udruzenjezad[at]gmail.com

Facebook