Membership fee payment instructions

Payment information for 2019. year fee - 2000 RSD (20e):

Uplatilac: ime, prezime i važeća adresa članice
Svrha uplate: članarina za 2019. godinu
Primalac: Žensko arhitektonsko društvo, Šumatovačka 110a, 11000 Beograd,
PIB 109645993
Iznos: 2.000,00 RSD
Račun primaoca: 275-0010227799671-26
Poziv na broj: obavezno uneti broj LK članice (služi za identifikaciju u bazi podataka)