Founders

Dr Eva Vaništa Lazarević

Doctor of Science in the field of architecture and urbanism, full professor of urbanism and urban planning at the Faculty of Architecture, University of Belgrade. She has over 25 years of experience as a lecturer in the field of urbanism, urban design and urban regeneration and planning, as well as being architect in practice. She was the head of the Department of Urbanism and Urban Planning at the Faculty of Architecture, a member of the City Commission for Urbanism of the City of Belgrade and an advisor for architecture and urbanism in the Ministry of Urbanism, Planning and Environment of Serbia. Founder and chief architect of the design bureau Atelier Eva Vaništa Lazarevic. Winner of numerous awards at architectural and urban competitions. Organizer and director of the international conference Places & Technologies, which is held every year in Serbia and Southeast Europe. Author of over 30 scientific papers in the field of urban design and her name signs two books, both awarded. Editor of two professional monographs and the international journal Oxford’s Elsevier - Energy & Buildings, Special Issues: Places & Technologies.As an advisor, she participated in the development of the Spatial Plan of the Republic of Serbia, in the field of Brownfield investments. She has been a member of ISOCARP since 2014.

Anja Ivana Milić

Osnivačica je, suvlasnica i tehnička direktorka kompanije Arhi.pro koja već 18 godina uspešno posluje u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, na poljima arhitektonskog projektovanja i inženjeringa, izvođenja radova, i dizajna i proizvodnje nameštaja. Poznata kako po radu sa najvećim svetskim kompanijama prisutnim u Srbiji na opremanju i brendiranju njihovih poslovnih prostora, tako i po saradnji sa velikim svetskim arhitektonskim biroima iz Londona, Vašingtona, Tokija, Melburna, na projektima u Srbiji i Crnoj Gori. Dobitnica je više nagrada i priznanja i aktivna članica stručnih udruženja, ali i udruženja koja se bave ženskim preduzetništvom. Od 2011.  ambasadorka ženskog preduzetništva Srbije, u okviru projekta WENS Evropske unije.

.

.

Maja Lalić

Predsednica udruženja Mikser i kreativna direktorka Mikser festivala. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zatim gradi paralelne karijere u dizajnu enterijera i arhitekturi i TV novinarstvu. Seli se za Njujork 1999. godine, gde stiče zvanje Magistra arhitekture i urbanog dizajna. Maja je sarađivala na nekoliko projekata urbanog dizajna u Njujorku, Briselu, Pragu i Beogradu.  Osniva Mikser, kulturnu platformu zaslužnu za organizovanje brojnih izložbi i događaja na polju arhitekture, dizajna i komunikacija, kao što su Belgrade Design Week, predavanja Rem Kolhasa, Danijela Libeskinda, Gaetana Pešea, Karima Rašida i drugih. Maja je osnivačica kreativnog studija reMiks, posvećenog multidisciplinarnom pristupu arhitekturi, dizajnu i brendingu, sa inovativnim projektima kao što su Telenorova flagship radnja i Supermarket konceptualna radnja, obe u Beogradu. Maja je autorka godišnje izložbe talenata Young Balkan Designers.

.

Milena Zindović

Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, projektovanjem enterijera, i istraživanjima vezanim za primenu različitih medija, pre svega digitalnih, u arhitekturi. Osnovne studije završila je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Master studije završila je na Cornell University, Njujork, gde se fokusirala na odnos arhitekture i  medija prezentacije. Stručno iskustvo sticala je u Beogradu i Ljubljani, a i za nje je i funkcija direktorke Javnog urbanističkog preduzeća Plan Šabac. Učestvovala je u nizu međunarodnih otvorenih i pozivnih konkursa, autorka je nekoliko enterijera stanova, poslovnih prostora i ugostiteljskih objekata u Beogradu. Autorka je inicijative Žene u arhitekturi i urednica knjige , sa kojom je gostovala i u Parizu. Dobitnica je priznanja Salona arhitekture u Beogradu i Novom Sadu (u kategoriji Publikacije, 2016.).

.

Dr Žaklina Gligorijević

Dipomirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu a usavršavala se  na poslediplomskom programu SPURS MIT i Harvard GDS, 2003/04. godine. Profesionalni rad započela je na urbanističkim planovima u Sektoru za saradnju sa privredom Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, zatim Zavodu za planiranje razvoja grada Beograda, Osnova Projektu i Centru za planiranje urbanog razvoja CEP, gde se izgradila profesionalno i kao rukovodilac. Sa mesta direktorke CEP-a otišla je na akademsko usavršavanje u SAD i po povratku radi u javnom sektoru Grada Beograda, najpre kao saradnik gradskog arhitekte u kabinetu gradonačelnika (2004), zatim kao rukovodilac u Sektora za generalno planiranje (2005) i direktorka Urbanističkog zavoda Beograda (2008–2012).   Potpisala je arhitektonske projekte, prostorne, generalne urbanističke i regulacione planove u Beogradu, u Srbiji i Crnoj Gori, tematske gradske studije, uklјučujući Strategiju razvoja Grada Beograda. Dobitnik je brojnih nagrada na javnim urbanističkim konkursima, učesnik u njihovoj pripremi i stručnim žirijima, na nacionalnim Salonima urbanizma i arhitekture.

Vesna Cagić Milošević

Diplomirala je 1996. godine. Radi na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Departmanu za Arhitekturu (1996 – danas), od 2014. u zvanju vanrednog profesora. Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, projektovanjem enterijera, pedagoškim i istraživačkim radom. Autorka je, samostalno ili kao članica različitih autorskih timova, preko 20 realizacija arhitektonskih objekata: zgrada Vlade Republike srpske (2007) Banja Luka; Poslovna zgrada, Takovska 23-25 (2008) Beograd; Stambeno poslovni kompleks, Goce Delčeva (2009), Novi Beograd i velikog broja enterijera: rekonstrukcija i enterijer Bioskopa Fontana,  Novi  Beograd. Dobitnica je nagrade Večernjih Novosti 2009. i priznanja u kategoriji Enterijer 37. Salona arhitekture 2015. godine. Autorka je dve monografske publikacije. Aktivno učestvuje u radu domaćih i internacionalnih, strukovnih i profesionalnih organizacija, od 2013. predsednica je Upravnog odbora Društva arhitekata Beograda.

.

Dr Milica Bajić Brković

Arhitektkinja i planerka, obrazovana u Srbiji i SAD, posvetila je svoj profesionalni život izgrađenoj sredini. Ima veliko profesionalno iskustvo kao univerzitetska predavačica, istraživačica, univerzitetska funkcionerka, urednica, planerka. Redovna profesorka urbanog planiranja i dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, predavala je i na drugim univerzitetima u regionu, Italiji i na Antilima. Prethodno je bila šefica departmana za urbano planiranje i dizajn na Univerzitetu Zapadnoindijskih Ostrva, Fulbrajtova stipendistkinja na Berkeley univerzitetu, gostujuća predavačica na Rutgers univerzitetu, gostujuća predavačica na univerzitetu u Ankoni, gostujuća predavačica na Oxford Brookes univerzitetu. Pored toga, predavala je i gostovala u Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj, SAD, Kini, Australiji, UAE i dr. Bila je predsednica ISOCARP-a, međunarodnog udruženja planera. Milicino profesionalno interesovanje i iskustvo vezani su za urbano fizičko planiranje i razvoj, održivi razvoj i dizajn, prostorne transformacije urbanih sredina, nove planerske i dizajnerske pristupe u teoriji i metodologiji, uključujući feonemene virtuelnih gradova i profesionalne komunikacije putem interneta.

Zorica Savičić

Aktivna u poljima arhitekture, umetnosti, urbanog dizajna i edukacije od početka osamdesetih godina. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1985. godine, gde je kasnije radila kao asistent ili gostujući profesor. Takođe je predavala na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je blisko sarađivala sa profesorom Rankom Radovićem, kao i na Interdisciplinarnim magistarskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Tokom poslednjih dvadesetak godina, osvojila je brojne nagrade i priznanja na domaćim i međunarodnim konkursima, uključujući preko 10 prvih nagrada i brojna druga priznanja i otkupe. Kao član žirija, i sama je učestvovala u izboru laureata za nagradu Ranko Radović, kao i u izboru najboljih rešenja na nekim od značajnih arhitektonskih ili urbanističkih konkursa u Srbiji. Tokom svoje profesionalne karijere, radila je u arhitektonskim biorima Investbiro, Energoprojekt HK (kao vodeći projektant) i Portart. Paralelno je sa brojnim saradnicima različitih generacija učestvovala na domaćim i međunarodnim konkursima, što je rezultiralo desetinama zapaženih arhitektonskih rešenja, uključujući rekonstrukciju pozorišta u Subotici ili tvrđave Kastel u Banja Luci. Projektovala je stambene komplekse, javne objekte, poslovne zgrade, pozorišta, muzeje i paviljone, kao i brojna enterijerska rešenja. Učestvovala je na konferencijama i stručnim skupovima u Švajcarskoj, Holandiji, SAD, Češkoj i čitavom regionu. Članica je Saveta Salona arhitekture i potpredsednica Centra za scenski dizajn pri OISTAT-u. Od 2012. je i vanredna profesorka na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend, gde predaje Enterijer javnih objekata i objekata kulture.

Dr Ljiljana Blagojević

As an architect, she graduated, specialized, obtained her master's degree and PhD at the Faculty of Architecture in Belgrade, where she was employed as an associate professor. She deals with history and theory of modern and contemporary architecture and architectural design. She held guest lectures were at Harvard University, Yale University, Parsons School of Design, Vienna Academy and other eminent academic institutions. She was a visiting associate professor at Yale University School of Architecture, where she taught master studies on a studio project and in the field of history and theory of architecture and urbanism. Since 2011, she has been a visiting associate professor of architectural theory at the Faculty of Arts in Podgorica. She is the author of the book Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture, 1919-1941, New Belgrade: Challenged Modernism and The Modern House in Belgrade, 1920-1941. She has published several chapters in scientific books and articles in Perspecta, The Journal of Architecture, Bauwelt and others. As an architect, she worked in London at the offices of the RHWL Partnership and the Office of Zaha Hadid, where she specialized in the design of auditorium buildings. She was elected a Fellow of the Royal Institute of British Architects in 1992. She is the author of notable and award-winning projects that examine the relationship between architecture and art. She exhibited her works at the 9th Quadrennial of Stage Design and Theater Architecture in Prague and the 8th International Exhibition of Architecture in Venice, and she was also a co-author of the exhibition in the Serbian Pavilion at the 11th International Exhibition of Architecture in Venice. , Novi Beograd: osporeni modernizam i Moderna kuća u Beogradu, 1920-1941. Objavila je više poglavlja u naučnim knjigama i članaka u časopisima Perspecta, The Journal of Architecture, Bauwelt i dr. Kao arhitekt, radila je u Londonu u biroima RHWL Partnership i Office of Zaha Hadid, gde je specijalizovala projektovanje objekata auditorijuma. Izabrana je za člana Royal Institute of British Architects 1992. godine. Autorka je zapaženih i nagrađivanih projekata koji ispituju odnose arhitekture i umetnosti. Autorske radove izlagala je na 9. Kvadrijenalu scenskog dizajna i pozorišne arhitekture u Pragu i 8. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji, a bila je i koautorka izložbe u Paviljonu Srbije na 11. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Dr Aleksandra Krstić – Furundžić

Nakon završenih studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1978), specijalizirala (1983), magistrirala (1988) i doktorirala (1992) na matičnom fakultetu. Šefica je Departmana za arhitektonske tehnologije. Gostujuća je profesorka na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banja Luci. Njeno profesionalno angažovanje usmereno je na oblasti arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada, i ekološki i energetski odživa arhitektura. Studijske boravke imala na Kungl. Tekniska Hogskolan, Department Architecture Building Design, Sweden i Technische Universiteit Eindhoven and the Center for Building and Systems TNO-TU/e, Netherlands. Član je redakcionog odbora međunarodnih časopisa . Deo stručnog rada odnosi se na veštačenja, stručne studije i ekspertize. Objavila je više knjiga, poglavnja u međunarodnim i nacionalnim monografijama, radova u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima konferencija.

Dr Jelena Ivanović Vojvodić

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu (1987), mentor prof. Milan Lojanica, konsultant prof. Zoran Nikezić.  Pohađala je poslediplomske studije, kurs Stanovanje, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu (1987-1989). Stručni ispit za dipl. inž. arhitekture je završila 1989. godine. Doktorska disertacija „„, mentor prof. dr Aleksandra Stupar, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu; stečeno zvanje doktor tehničkih nauka (2016). Od 1984/85. godine je radila u kancelariji Andrews Кalik Associates, Endruz Кalik saradnici, Reding, Engleska; 1987/1991. godine samostalni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, Beograd; 1991/1994. godine viši samostalni projektant – Ekonomski biro, Beograd; 1994/96. godine Farman, Budimpešta, Mađarska; 1996/98 Far&Man, Beograd; 2003/07 Beogas-Akvaterm. Biro VIA d.o.o. Beograd je arhitektonsko preduzeće koje je osnovala zajedno sa Goranom Vojvodićem 2007. godine. Realizovala je preko 30 objekata, enterijera i planova (neki realizovani radovi su nagrađeni kao i aktivnosti sa projektom BINA) i ima dobro iskustvo na konkursima. Bila je predsednik Društva arhitekata Beograda (2004/08) i član Suda časti Inženjerske komore Srbije (2005/09). Ona je takođe ko-autor i ko-osnivač projekta BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture) u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Кulturnog centra Beograda. Jedan od osnivača NVO organizacije Dokomomo Srbija. Radila je kao redovni profesor na Fakultetu za dizajn i umetnosti, Megatrend univerziteta (2009-2017) i bila je prodekan za internacionalne projekte, master i doktorske studije i dekan Fakulteta za umetnost i dizajn (2016). Ona je bila vođa tima međunarodnog konkursnog programa za blok 39 i Dizajn koordinator za objekat Centar za promociju nauke u Beogradu. Ispiraciju za projektovanje pronalazi u lokalnom kontekstu  i profesionalna znanja stalno dopunjuje kroz širok spektar arhitektonskih  aktivnosti. Omiljena izreka: Znanje je moć ( , Fransis Bekon).

Dr Ružica Božović Stamenović

ruzica-bozovic-stamenovic

Diplomirala na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu  i na istom Univerzitetu promovisana u zvanja Specijaliste, Magistra i Doktora nauka (nagrada Komore za najbolji doktorat BU u 1996. godini). Specijalizirala je na Royal Danish Academy of Fine Arts u Kopenhagenu. Posle radnog iskustva u eminentnim biroima (CEP, Urbanistički zavod, Srbijaprojekt) dolazi na Beogradski Univerzitet, a kasnije i na National University of Singapore, gde i dalje predaje kao gostujuća profesorka. Ona je asistentkinja na TAMU Center for Health Systems and Design, Texas A&M University, USA, kao i članica izvršnog odbora, UIA Public Health Group, članica upravnog odmora, GUPHA-Global University Programs in Healthcare Architecture i članica saveta, RED Center – American Art Resources, Houston, USA. Njen istraživački interes je u oblasti humane ekologije i odnosa prostora i zdravlja, kao i teorije, metoda i procesa projektovanja u toj oblasti. Objavila je dve knjige: O prostorima lečenja, centri dnevne nege i Porodično stanovanje u Danskoj kao i brojna poglavlja u knjigama i recenzirane radove u časopisima. Često učestvuje na naučnim skupovima i gostujući predavač širom sveta (SAD, Australija, Danska, Francuska, Nemačka, Grčka, Singapur, Malezija, Koreja, itd). Za svoj rad u oblasti projektovanja dobila je (sa D. Stamenovićem) najvažnije nacionalne nagrade iz oblasti arhitekture: Nagradu Oktobraskog Salona (1998), priznanja Salona Arhitekture (1998, 1991, 1991), Borbine nagrade (1992), kao i mnoštvo nagrada na nacionalnim i internacionalnim konkursima. Učestvovala je na preko trideset izložbi uključujući selekciju Alda Rosija za drugo Bijenale u Veneciji (1985) i nacionalnu selekciju za osmo Bijenale u Veneciji – NEXT – Destruction & Construction (2002).

Radmila Milosavljević

Arhitektkinja, bavi se teorijom i praksom dizajna enterijera. Članica ULUPUDS-a od 1973, sa zvanjem istaknutog umetnika i Nagradom za životno delo. Osnovala je Dizajn centar (Jugoslovenski) u Beogradu 1972. i Dopisnu školu za dizajn enterijera Ambijent, 1988. Izlagala na preko 30 kolektivnih, samostalnih i autorskih izložbi. Objavila preko 2.000 stručnih tekstova u medijima, štampi, radiju i televiziji. Realizovala preko 3.000 stambenih enterijera i preko 30 dizajna nameštaja. Dobitnica je Međunarodne nagrade AS – DESIGN 71., Plakete ULUPUDS-a, Zlatnog ključa Beogradskog sajma nameštaja, Pehara Novosadskog sajma nameštaja, Nagrade za životno delo ULUPUDS-a.

.

.

Dr Sonja Radić Jelovac

sonja-jelovac

Vodeća arhitektkinja i osnivačica Studio SYNTHESIS architecture & design u Podgorici, gostujuća profesorka na Univerzitetu Crne Gore. Osnovne studije arhitekture završila na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu La Sapienza u Rimu , na odsjeku za Planiranje i projektovanje, razvoj urbanih područja u zemljama u razvoju. Od 2005–2008. godine saradnica u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Dobitnica stipendije Univerziteta La Sapienza u Rimu za trogodišnje doktorske studije, odsjek PDTA, katedra za Environmental design. Istraživački rad fokusirala ka urbanoj regeneraciji waterfront-a i modelu njegove ekološke transformacije. 2015. odbranila dokorsku tezu sa nazivom ”Projective” Resilience Assessment for Water Sensitive Adaptive Urban Design – Transforming urban watershed in resilient landscape. U okviru svoje doktorske teze daje autentični doprinos naučnom progresu na polju savremenih istraživanja u oblasti novih paradigmi u projektovanju i adaptivnom ekološkom urbanom dizajnu kroz prizmu kolaborativne rezilientnosti. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja na internacionalnim izlozbama i salonima arhitekture i urbanizma. Kao Visiting Scholar, postodoktorska istraživanja ostvaruje u saradnji sa Univerzitetom Politecnico di Milan.

Dr Jelena Ivanović Šekularac

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Proglašena je za studentkinju generacije beogradskog Univerziteta školske 1989/90. godine. Beogradski Univerzitet nagrađuje je nagradom iz fonda Sestre Bulajić za najbolji diplomski rad na Arhitektonskom fakultetu za školsku 1990/91. godinu. Magistrirala je i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je zaposlena prvo u zvanju asistenta-pripravnika, potom asistenta i kasnije docenta. Vanredna je profesorka od 2012. godine. Bila je stipendistkinja ÖAD, Austrijskog akademskog udruženja, Ministarstva za nauku, Vlade Austrije, i boravila je na Institutu za metalne i drvene konstrukcije, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Insbruku (1997). Autorka je većeg broja radova objavljenih u vodećim naučnim časopisima međunarodnog značaja i naučnim časopisima nacionalnog značaja. Autorka je naučne monografije Predškolske ustanove i komfor, Biblioteka ACADEMIA, Zadužbina Andrejević, Beograd (2000). Učesnica je velikog broja međunarodnih i domaćih naučnih skupova na kojima je izlagala svoje radove. Autorka je većeg broja izvedenih arhitektonskih objekata u zemlji i inostranstvu. Poseduje projektantsku licencu 300 Inženjerske komore Srbije za ovlašćenog inženjera arhitekture (2003).

Ljiljana Bakić

Ljiljana Bakić, ženska je strana čuvenog arhitektonskog dua Bakić & Bakić. Što samostalno, što u saradnji sa svojim mužem Dragoljubom Bakićem, projektovala i realizovala ogroman broj objekata u Beogradu, drugim gradovima Srbije, ali i u inostranstvu. Radila je u Energoprojektu, kao i njen suprug. Njihovo svakako najpoznatije delo je sportska dvorana Pionir, a uz nju i ledena dvorana Pionir. Kreativni tim Bakić&Bakić poznat je i po dva velika stambena naselja u Beogradu: Nova Galenika u Zemunu i Višnjička Banja. Od njenih samostalnih radova ističe se Zavod za rehabilitaciju nespecifičnih plućnih oboljenja u Soko Banji 1974-1975. Arhitekturu i iskustvo bračnog para Bakić značajno su obeležili i boravci i rad u inostranstvu: u Finskoj, u Kuvajtu, Zimbabveu. I u Srbiji i u inostranstvu dobitnici su velikog broja nagrada i priznanja.

.

Dr Grozdana Šišović

grozdana-sisovic

Co-founder of the architectural bureau re: a.c.t from Belgrade. Their practice is marked primarily by persistent and successful participation in architectural competitions as well as notable works performed. Among other things, they won awards for architecture at the Belgrade Salon of Architecture in 2010 and 2016, the UAS charter for the most successful work of our architects performed abroad in 2011, and were nominated for the Iac's Chernikhov Prize in 2010 and the Mies van der Rohe Prizes in 2011 and 2013.

.

.

.

Dr Dubravka Đukanović

dubravka-djukanovic-foto-m-tabasevic

Vanredna profesorka na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i naučna saradnica IAUS. Zvanje inženjera, magistra i doktora nauka stekla na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu. Nakon dugogodišnjeg rada u službi zaštite spomenika kulture od 2005. vodi sopstveni biro Studio D’ART. Dobitnik nagrade novosadskog Salona arhitekture za realizaciju projekta studentskog konkursa na FTN/UNS i nagrade Ranko Radović za teorijski rad 2010. Autor brojnih arhitektonskih i konzervatorskih projekata, stručnih i naučnih radova i monografija Srpske pravoslavne crkve XVIII i XIX veka u Bačkoj i Arhitektura rimokatoličkih crkava Vojvodine od 1699. do 1939. godine.

.

.

Andrea Tamaš Dačić

Arhitektkinja sa svestranim iskustvom u arhitektonskoj praksi, dizajnu enterijera i teoretskom radu u oblasti savremene arhtekture. Studije arhitekture je završila na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Međunarodno projektantsko iskustvo sticala je u SAD tokom 2008/09. , radeći u projektnim biroima Perkins&Will i Schwartzarch u Njujorku. Od 2013. godine započinje samostalni rad osnivanjem platforme za arhitekturu, istraživački rad i praksu:  arcHeA.holistic architecture, a od kraja 2015. godine je stručni konsultant firme RA Design Consultants u Dohi, Katar. Učestvovala je u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam matičnog fakulteta – gde je ujedno i student 3. godine doktorskih studija. Autor i koautor je nekoliko naučnih radova i stručnih tekstova iz oblasti savremene arhitekture. Arhitektonske i umetničke radove je izlagala na brojnim izložbama, a kao deo stručnih timova dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Tokom 2014. godine učestvovala je u istraživanju Žene arhitekte Novog Sada, i zajedno sa kolegom Ivanom Stanojevim osmislila koncept i realizovala međunarodnu studentsku radionice

Nataša Đurić

An architect whose many years of professional work are characterized by interest in various areas and topics within the architectural profession, such as architectural and urban design, urban planning, but also problems of implementation and improvement of legal procedures in the planning and construction of facilities. She won the award at the Salon of Architecture in Novi Sad in 2007, and the award of the 13th Salon of Urbanism in the section of Regulatory Plans, Awards from the Aleksandar Šaletić Fund in 2005.

.

.

.

Dr Danica Stanković

Associate professor at the Faculty of Civil Engineering and Architecture and visiting professor at the Faculty of Arts, University of Nis. She graduated from the Faculty of Architecture in Belgrade, where she received her doctorate in 2009. She is the manager of a national scientific project and the author of two books in the field of design and revitalization of preschool facilities. She is an associate editor for the field of architecture in the international scientific journal Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering. She is the author and co-author of more than a hundred scientific and professional papers. She is a participant in international and domestic competitions and exhibitions of architectural works, as well as a recipient of recognition. Honorary Visiting Fellow of City University London 2011.

.

.

Aleksandra Jovanović

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i završila posle diplomske specijalističke studije u Francuskoj. Od 1998. do 2007. radila u Parizu, Montrealu i Beogradu kao odgovorni projektant na izradi i vođenju projekata. Od 2007. godine svoje stručno iskustvo koristi u aktivnostima na mestu glavnog arhitekte opštine Vračar, a potom pomoćnice predsednika opštine za oblast urbanizma. Za članicu Veća gradske opštine Vračar izabrana je 2012. godine. U okviru tima opštine Vračar rukovodila je mnogobrojnim aktivnostima na unapređenju uslova života na Vračaru i  učestvovala u radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda. Od 2016. izabrana je za odbornicu Skupštine opštine Vračar. Aktivna je u urbanističko-projektantskoj i izvođačkoj praksi kao i u .

.

Biljana Gligorić

Završila je Arhitektonski fakultet u Beogradu. Jedna je od osnivačica NVO Expeditio, Centra za održivi prostorni razvoj, iz Kotora, Crna Gora u kojoj radi na mestu programske direktorke za oblasti energetske efikasnosti, prostornog planiranja i razvoja. Aktivno je učestvovala u kreiranju, pisanju i implementaciji više od 50 projekata koje je NVO EXPEDITIO realizovala od svog osnivanja, a koji su obuhvatali različite teme u oblastima prostornog planiranja, arhitekture, kulturnog nasleđa i razvoja civilnog društva. Od 2002. do 2013. bila je članica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Crne Gore  gde jedno vreme vršila i ulogu potpredsednice. Od 2009. godine potpredsednica je Odbora za energetsku efikasnost u okviru Privredne komore Crne Gore. Već nekoliko godina uključena je u procese koji se pokreću u Crnoj Gori u cilju podsticanja energetske efikasnosti i unapredjenja prostornog razvoja. Ima zvanje Sertifikvanog energetskog auditora i jedna je od autorki Priručnika za izradu energetskih pregleda. 2016 godine je bila članica stručnog tima koji je relizovao Nacionalni strategiju održivog razvoja Crne Gore do 2030 godine. Od 2009. godine vrši i funkciju Izvršne direktorke Expeditio Architect, firme koja je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva arhitekata okupljenih oko udruženja Expeditio.

Ivana Milenković

Save